led high bay light
1

Tanglangshan View Deck

PROJECT IDENTIFICATION FORM

Project Location: Shenzhen, China

Client: Urban Administration and Law Enforcement Bureau of Shenzhen Municipality

 

PROJECT CREDITS:

Chief Architect: Yichen Lu

Project Manager: Shiyu Guo, Jin Guo

Project Team: Zhenwei Zhong, Xinning Hua, Lingyun Yang, Jiaqi Zhang, Zeynep Ugur, Xiaoxuan Hu, Qiaoxi Wu, Shucong Wang, Simeng Qin, Huilan Dai, Nawei Huang, Hao-Yeh Lu

Structure Consultant: Zhun Zhang